تبلیغات
داستان های کوتاه - شما باهوشین یا غضنفر؟
تاریخ : دوشنبه 2 بهمن 1391 | 12:37 ق.ظ | نویسنده : mohsen gh
غضنفر در یك تست هوش دردانشگاه كه جایزه یك میلیون دلاری براش تعیین شده شركت كرد

سوالات این مسابقه به شرح زیر بود
جنگ 100 ساله چند سال طول آشید؟
الف- 116 سال ب- 99 سال ج- 100 سال د- 150 سال
غضنفر از این سوال بدون دادن جواب عبور كردكلاه پانامایی در كدام كشور ساخته میشود؟ الف-برزیل ب-شیلی ج-پاناما د-اكوادور
غضنفراز دانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمك خواست


مردم روسیه در كدام ماه انقلاب اكتبر را جشن میگیرند؟ الف-ژانویه ب-سپتامبر ج-اكتبر د-نوامبر
غضنفر از خدا كمك خواست

کدام یك از این اسامی اسم كوچك شاه جورج پنجم بود؟الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-مانویل
غضنفر این سوال رو با پرتاب سكه جواب داد


نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟الف-قناری ب-كانگرو ج-توله سگ د-موش صحرایی

غضنفر از خیر یك میلیون دلار گذشتجواب سؤالات در ادامه ی مطلب


اگر شما فكر میكنید كه از غضنفر باهوشتر هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به جواب صحیح سؤالات در ادامه توجه كنید


جنگهای صد ساله از سال 1337 تا 1453 به مدت 116 سال طول كشید

کلاه پانامایی در كشور اكوادور ساخته میشود

انقلاب اكتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود

نام كوچك شاه جورج البرت بود (در 1936 او نام كوچك خود را تغییر داد)
توله سگ در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA كه در فارسی به معنی جزایر توله سگها است
هرگز به غضنفر نخندید!!