تبلیغات
داستان های کوتاه - چند جمله ی عبرت آموز مربوط به خودم
تاریخ : پنجشنبه 20 مهر 1391 | 11:34 ق.ظ | نویسنده : mohsen gh
«زندگی امروزه ما به نظرآرام می گذرد ولی وقتی به گذشته نگاه می کنیم چقدرسرعت زمان را احساس خواهیم کرد .»
« تاریخ فقط وصل به گذشته نیست بلکه درآینده گورستان انسانهایی خواهد شد که امروز زنده اند.»
« ای انسان توامروز برای خود نام ونشانی داری وفکر می کنی دنیافقط متعلق به توست بلکه اگربه چند صدسال گذشته وچند صدسال آینده نظری داشته باشی آنگاه خواهی دید که تودراین مسیر گم خواهی شد وشایدمانند هزاران هزار انسان که آمده اند ورفتند هیچ نامی ازتو باقی نماند.»